Share

Follow us   

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Viết nội dung chuẩn SEO nhadatvang.vn

http://nhadatvang.vn
Chọn từ khóa
Đặt tiêu đề bài viết
Cần chú ý đến thẻ meta description
Cách phân bổ từ khóa
Sử dụng các thẻ Heading (H1 > H6)
Đặt các liên kết đến bài viết
Hình ảnh trong bài viết
Không đi sao chép nội dung người khác
Cập nhật nội dung thường xuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét