Share

Follow us   

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tối ưu hóa onpage nhadatvang.vn

+ Đơn giản dễ sử dụng
+ W3C Validity: Thiết kế theo chuẩn W3C
+ URL Rewrite: Viết lại đường dẫn tốt cho bộ máy tìm kiếm
+ Robots: Chỉ dẫn và cho phép bộ máy tìm kiếm theo quy luật
+ XML Sitemap: Một sơ đồ trang web liệt kê các URL chỉ định bộ máy tìm kiếm
+ Domain age: Trên 5 năm, tên miền càng lâu năm càng dễ SEO lên top Google
+ WWW Resolve: Giải quyết www.nhadatvang.vn và nhadatvang.vn cho tìm kiếm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét